Among Us Wikia
Advertisement


Sabotage är en egenskap som är unik för bedragare. De är tillfälliga problem som besättningen måste åtgärda, ignorera eller vänta ut. En bedragare saboterar genom att trycka på sabotage-knappen i det nedre högra hörnet av skärmen, där besättningsmedlemmar ser en använd-knapp. När ett sabotage har aktiverats kan inga ytterligare sabotage aktiveras förrän efter en stund.

När ett sabotage har aktiverats kan man inte använda nödsituationsknappen för att kalla till möte. Detta gäller inte stängda dörrar.

Typer av sabotage[]

Två av sabotagen (syrebrist och härdsmälta) måste åtgärdas inom en viss tid om besättningen inte skall förlora spelet. Två andra (lampor och kommunikationer) ger besättningen ett underläge men behöver inte åtgärdas direkt. Den sista typen av sabotage är att stänga dörrar, vilket leder till att spelare inte kan gå ut ur vissa rum.

Advertisement