Detta är en wiki som dokumenterar information om spelet Among Us. Du får gärna bidra till wikin, så länge du skriver på svenska och använder dig av källor. Kontakta Dubbelve om du har några frågor!

Om språket

Vi översätter det mesta, inklusive namn på t.ex. roller och uppdrag. Om du undrar vad du borde kalla saker, läs några artiklar och försök hitta ett exempel där någon har nämnt saken i fråga. Annars får du komma på något själv. I det fallet bör du använda en svensk översättning snarare än det engelska originalet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.